vårtermin2011

varen-termin-2011

Per veckan 25

i dag red jag leady . och vi fick ho         ppar i dag någotn som heter studs det 3 hindre efter vadra och det gick bra det gick fort och det var sista ridning för termin se

 

susanne veckan 25

i dag red jag leady och vi red ut i skogen det gick bra men hon drog på lite man det var kul och det va sista lektion i den gruppen jag byte grupp till hösten till grupp 3. se filmen här under.

susanne-&-leady

 

Per veckan 24

i dag red jag salemon. vi tränar på en bana som vi ska ha på avslutning som är den söndag den 19 juni . och ni hittar mer info om den på index sidan. coch vi pratar även lite om sadel och träns delar inna lektion eftersom de tvar inge mockning för hästarna gå jo ut nu.

sadeldelar.per transetsdelar.per

 

 

susanne veckan 24

i dag red jag salemon. vi tränar på en bana som vi ska ha på avslutning som är den söndag den 19 juni . och ni hittar mer info om den på index sidan.

 

 

Per veckan 23

i dag red jag pilot och det gick bra han var lung . och vi tränar på dresyr och det gick bra det rägnar men det gick rästtså bra ändå se filme här under

 

 

susanne veckan 23

i dag red jag wagner vi tränar på dresyr och det gick bra och det börja regnar när vi skull slutar vi fick gå in . se filmen här under

 

 

Per veckan 22

i dag red jag leady och vi över lit epå galopp och och glopp ste och se filmen här under ta gärna titt i vårt bildgallery.

 

 

susanne veckan 22

idag red jag wagner och vi red över bomma rlite och tränar på öka och minsa trav det var allt för denna gång.

susannewganr2

 

Per veckan 21

i dag red jag salemon och vi red ut i skogen det var skönt.

 

 

susanne veckan 21

i dag red jag nopper och vi hoppardet det gick bra men det blåste lit emen det var skönt ändå noppe är rolig att hoppar med.

susanne-och-noppe1

 

Per veckan 20

i dag red jag salemon och vi hopparde och det gick bra och se filmen här under. det var allt för denna gång.

 

 

Per veckan 20

i dag red jag

cassi och vi red ut i skogen det var skönt och det gick bra. cassi var pigg. i skogen men ingen ramla av. jag tycker om cassi.

 

 

per Veckan 19

i dag red jag salemon. vi red ut i dag i skogen det var skönt och salemon skötsig . vi trav och skrittar det var vacker natur rid i . se filmen här under.

 

 

per Veckan 18

i dag red salemon vi hoppar i dag det gick bra vi fick först börja värma upp och sen börja vi hoppar trvar och galopp det var kul se filmen här under.

 

 

per Veckan 18

i dag red jag naoppe vi hopparde i dag det var kul jag hoppade 80 cm det gick bra fas han är en stor häst se filmen här under.

 

 

susanne Veckan 18

i dag red jag salemon. vi träna lit epå dresyr och det gick bra vi galopper ochså . och det rägnar och haglar men fick rid på för hålla värmen.

susanneridning1

 

 

per Veckan 16

i dag red jag leady och vi fick hoppar i dag jag hopparde 60 cm och det gick bra vi tränar inför påsägs hoppning som vi ska den 28 april mer info hittar ni under påsk äggs hoppning. se filmen här under.

 

 

susanne Veckan 16

i dag red jag wagner och vi fick hoppar i dag jag hopparde 40 cm och det gick bra vi tränar inför påsägs hoppning som vi ska den 28 april mer info hittar ni under påsk äggs hoppning.

 

 

per Veckan 15

i dag red jag noppe och i dag fick vi hoppar det var kul förs red vi över inder på marken blev det lite höge då fic vi hoppar i galopp det gick bra . se filmen här under.

 

 

susanne Veckan 15

i dag red jag wagner i dag red vi över bommar sen rde vid serbtin bågar och det gic bra se filmen här under.

 

 

per Veckan 14

i dag red jag leady vi fick böraj att travar . över bommar .sen fick vi börja tränar på fälts sits. sen fick vi börja glopper över bom det gick fort fortare . fotare men det gick bra.

 

 

susanne Veckan 14

i dag red jag wagner . vi börja med skrittar .sen fick vi börja att travar . cerikelbågar . sen volte i trav . sen galopp . det gick bra.

susanne-wagner1

 

per Veckan 13

i dag red salemom vi fick börja med travar och sen red vi öppen del som skenkel viking . men det gick bra sen fik vi galopper . sen på slutwe fick vi galopper på hela fyrkantspåret.

 

 

 

susanne Veckan 13

i dag red jag noppe . vi börja med att travar . sen gjord vi backdels vändning . sen gjord vi som en åtta. sen i volter galopper jag . det blev mycke galopp . det gick bra

 

 

per Veckan 12

i dag red jag leady vi fick travar . sitt i sadel över på sitsen sen tran vi på ha hästen stäld i hörnne sen fick vi börja gloper i volten sen blev de tlite rid vägen galopper vi på fyrkant spåret. det gick bra.

 

 

susanne Veckan 12

i dag red jag noppe . vi börja med att travar . sen gjord vi backdels vändning . sen gjord vi som en åtta. sen i volter galopper jag . det blev mycke galopp . det gick bra.

susanne-och-noppe1 (1)

 

per Veckan 11

i dag red jag pilot vi fick tränar på fälts sits det använder man hoppar det gick bra sen travar vi . det blev ingen galopp i dag för ridbanna var hord och isig. se filmen här under. sen red vi även bana pilot var lite busig i dag . se

susanne Veckan 11

i dag red jag wagnervi fick tränar på fälts sits det använder man hoppar det gick bra sen travar vi . det blev ingen galopp i dag för ridbanna var hord och isig. se

 

per Veckan 10

i dag red jag cassi vi fick tränar på fälts sit det använde rnamn hoppar det gick bra sen travar vi . det blev ingen galopp i dag för ridbanna var hord och isig.

 

susanne Veckan 10

i dag red jag pilot. han var snapp men det gick bra ändå. vi fick tränar på fälts sit det använde rnamn hoppar det gick bra sen travar vi . det blev ingen galopp i dag för ridbanna var hord och isig.

 

 

per Veckan 9

i dag red jag noppe barbackan och det gick bra vi fick gallopera vi fick även göra backdels vändning och

 

susanne Veckan 9

i dag red jag cassi och det gick bättre denna veckan och vi fick glopper i höger varv och vänster varv och vi red även rid vägar se

 

per Veckan 8

i dag red jag på noppe och jag red barbacka och det gick bra och vi fick travar öka traven på långsidoran och sänka traven på kort sidorna. och jag fick galloper barbacka se

 

susanne Veckan 8

i dag red jag på cassi travar först . på lång sidorna öka vi trvaer och på kortsidora sänkt vi traven både i höge roch vänster sen fick galoppera i höger och väner det gick så dä se

 

per & susanne Veckan 7

i dag hade vi teorie för det var för klat att rida vi pratarom täcken och färg lite annat blan annat olika färgen som hästar kan . det är bara att kunna de olika färgerna. och susanne gjord samma sak som jag på teori.

tecken

http://www.stallsillefall.se/teori%20rm%201.html

 

per Veckan 6

i dag red jag på pilot i dag börja med att travar , skenlvikning bda hållerna , jag hoppar över för pilto sprang hel tiden. gallopera vi höger och vänter . sen gjord vi fram dels väning ,

 

i dag red jag på

susanne Veckan 6

i dag red jag på leady börja med att travar , skenlvikning bda hållerna , gallopera vi höger och vänter . sen gjord vi fram dels väning , sen i galoppe gick det fort hon drog på var lite busig. men jag satt kva.

 

per Veckan 5

i dag red jag på Pilot vi fick back häst och rida på volter se fick vi galoppera lite men bana var lite halt men jag glopper inte för han är lite halkig lite.

 

susanne Veckan 5

i dag red jag på Leady vi fick back häst och rida på volter se fick vi galoppera lite men bana var lite halt.

 

per Veckan 4

i dag red jag på på salemon vi fick back häst och rida på volter se fick vi galoppera lite men bana var lite halt

 

 

susanne Veckan 4

i dag red jag på på salemon vi fick back häst och rida på volter se fick vi galoppera lite men bana var lite halt.

 

 

per Veckan 3

i dag red jag på på leady travar höger och vänter sen gjord vi 5 halter sen travar gjord vi volter i stäld häst åt fel håll .

 

susanne Veckan 3

i dag red jag på salemon travar höger och vänter sen gjord vi 5 halter sen travar gjord vi volter i stäld häst åt fel håll .

per Veckan 2

i dag red jag på cassi vi trvar sen fick vi galopper sen fick vi rid i i volt och det gick bra men cassi var arg grining . gick så dä

 

susanne Veckan 2

i dag red jag på wagner i dag jobbar vi med volt och glopp det gick bra men han var rätt slö men sen fick han fart . i höger galopp gick det bättre se