Info

Nu kommer Nordin.se att byt design det kommer blir under natten til i dag så i morogn när ni gå in på nordin.se så är det ny design vi jobb med den nya desig nu för fult och så snart den färdig komemr den att börjas att använda.