Planerat sommans resan

Nu vi börja planera Planerat sommans resan och var vi åke är inte klar ännu mer info komemr inomkort publicerat på nordin.se och hoppas att ni tid att väntar och under dagen kommer även vi lag gupp film från när vi splear the sim 3 och bilder och vi komemr ochså ladd upp fler bilder i bildgallery info om det kommer under dagen.  och ha det så bra.