Vaning blocket.se

Hej,
du har blivit utvald av Blocket.se att delta i vår snabba och enkla undersökning.

I gengäld belönas du med 900,00 SEK – Bara för din tid!

Det gynnar alla att hjälpa oss bättre förstå hur våra kunder känner.
Med den insamlade informationen kan vi göra en rad förändringar för att förbättra och utöka våra tjänster.
Den kommer att lagras i vår säkra databas under högst 3 dagar medan vi bearbetar resultaten av denna rikstäckande undersökning.

* För att avsluta enkäten, vänligen klicka här.

All information du förser oss med är icke-känslig och anonym.
Ingen del av den lämnas till tredje part.

Detta är bedregri. Nån försöker lura åt sig pengar.