Resultat

Texten är lånat från www.nark.nu
Restutalt från rm .
RM

1.) Lovisa Dahlström på Manér 189 p (70,0 %)     

2.) Sandra Dahlström på Armanjac 188 p (69,6 %)     

3.) Hanna Karp på Manér 174 p (64,4%)

4.) Ella Englund på Manér 170 p (63,0 %)

5.) Per Nordin på Armanjac 164 p (60,7 %)

6.) Thea Sandberg på Manér 158 p (58,5 %)

7.) Mikael Lundkvist på Laban 141 p (52,2 %)

8.) Susanne Nordin på Cassiopeia