ne räkning till ridning

nu ha ne räkning börja till ridningen.