brand i Pranses-gården vid sportfältet

brand Pranses-gården

Det är en lada som ligger intill Pranses-gården vid sportfältet.

Ladan var strax efter 11 helt nedbrunnen.

På grund av hettan tog också det intilliggande gräset eld.

Räddningstjänsten DalaMitt kallade in stora resurser för att hjälpa till med släckningen. Även stationen i Falun fick hjälpa till medan stationen i Enviken fick ryck in med passning vid stationen i Falun.

Vid Pranses-gården bedrivs i dag dagverksamhet för dementa. Den verksamheten var det enligt planerna meningen att den skulle flytta till hösten. Vad som skulle hända med byggnaderna vid Pranses-gården var oklart. Lördagens brand lär inte ändra den osäkerheten.

Du hittar bilderna om du klickar här