lektion 9

jag red leady och susanne red jaxons . vi trav i volter och och galoper och  . sedan gjord vi lite skenkel vikning och ocxh det gick bra för mig jag fik till leady i mycke fin form susanne var rätt nöjd änd se filmen här under.