Ta kontroll över exponeringen

Lektion: Kreativ exponering
Ta kontroll över exponeringen

Det är enkelt att använda lägena i EOS-kamerans baszon, till exempel Landskap, Porträtt eller Full automatik (grön fyrkant).

Du väljer önskat läge och komposition för fotot, fokuserar, trycker på avtryckaren och låter kameran ställa in exponeringsinställningarna.
I den här lektionen får du lära dig hur du kan gå vidare från baszonen och utforska de kreativa lägena på din EOS, så att du kan använd
exponeringselementen för att förbättra dina foton. I lektionen ingår:
• Exponeringstriangeln
• Välja bländaröppning
• Välja slutartid
• Välja ISO-tal
• Köra manuellt

Exponeringen, som utgörs av de tre faktorerna slutartid, bländare och ISO-värde, har stor påverkan på hur dina foton ser ut. Bländaren begränsar mängden ljus som passerar genom kameraobjektivet. Slutartiden avgör hur länge ljuset släpps in för att skapa bilden. ISO-värdet avgör hur känslig sensorn är för ljus. Det låter kanske inte som om någon av dessa faktorer ger dig kreativ kontroll, men varje enskild faktor kan ändra utseendet för dina bilder.
Det är praktiskt att tänka på dessa faktorer som tre sidor i exponeringstriangeln. Om du ändrar värdet på en faktor måste du justera en av de andra faktorerna, eller båda, för att få samma exponering