ha varit på hopptävling

Ha varit på hopptävling i säter med en kompis det var kul få se en hopptävling och det var allt för denna gång h adet så bra.