IN checkning

Nu vi checkat in och sitter och vänter på få omod på planet som ska ta oss till turiket så snart jag få till gång till en dator så kommer vi skriver lite mer om vår resan i turiket så ni kan följa lite vad vi gör dä. ha det så bra.