Lektion 2 vår

Jag red jack och susanne red cassi och vi fik travar gjord olika övningar se filmen . Här under. och det gick bra i dag jack var trevlig . lysnar. cassi stälde sig på tvären i dag .