Lektion 14

Red jack jack i dag och vi fik trava och så fik vi galoppera och det gick bra .  Och susanne red laban det gick så dä han täkt bocla sig man gjord inte det. Se filmen här under.