Lektion 12

I fik vi rid i spö regn och lerig rid bana . Och red leady vi fik plaska rund . Vi gorde fram del vändning och sknkel vikning. Och susanne red jack och det gick bra men han stanna inte så mycka och han gick fint. I kväll ha vi önska rid hus . Med lite bättre underlag.
image