Vätskor i handbagaget

Vätskor i handbagaget

Vid flygresor inom EU (även Norge, Island och Schweiz) får du inte ta med dig hur mycket vätska du vill i ditt handbagage. Reglerna gäller för alla flygningar, både inrikes och utrikes, från och inom EU:s flygplatser, även när du flyger till destinationer utanför EU

Text är lånat med tillstånd av http://transportstyrelsen.se

Mer info finns på http://transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Flygresenar/Bagage/Vatskor-i-handbagaget/