Vaccinationer och Försäkringar

Kontrollera alltid vad du har för slags försäkring innan du åker! Och boka alltid en resa bed avbeställningsskydd! Det är lätt att bli snål och tänka ”men jag ska fara hur som helst” och ”jag blir inte sjuk” men hur många gånger har du kunnat förutse dina värsta sjukdomar egentligen? Plötsligt händer det! Och då står du där och måste betala för en resa du inte kan åka iväg på.

Försäkringar: Om du har en hemförsäkring är du oftast redan grundförsäkrad inför resor i 45 dagar. Kontrollera din försäkring för säkerhetsskull så att den täcker resor. Om din hemförsäkring inte täcker resor kan du skaffa en grundförsäkring via ditt resebolag.
Du kan även skaffa dig en reseförsäkring, som även ger dig ersättning om resan skulle bli försrörd på något sätt, t.ex. med dåligt väder eller sjukdom.
Är du riktigt snål av dig klarar du dig med en grundförsäkring, men en reseförsäkring är att starkt rekomendera!

Vaccinationer: Vaccination mot stelkramp, difteri och polio bör alla svenskar ha oavsett vart man planerar att resa. Till resor utanför Europa är det viktigt med vaccination mot Hepatit A / epidemisk gulsot. Övriga vaccinationer och andra rekommendationer (t ex. malariaprofylax) är beroende av resans längd, typ av resmål och tidigare vaccinationer. Oftast finns även sådan information på resebolagens hemsida. Om inte kan du rådfråga med din läkare eller vaccinationsmottagning.

text låna från www.backpacking.se