Lektion 6

Red jack i dag det gick bra men han stann för han vill inte gå först . Och jag fisa vem som bestämte då gick det bra och susanne red cassi och gick rättså bra vi fik hoppar i dag var kul se filmen här under.