lektion 3 2014

jag red leady och susanne red laban och det gick . och vi gjord lite olika övning och galopp gick värre det jgick himlas for hon bockar sig och saparka backut men klar klar mig jag satt kva sen i det andra varv .gick det bättre . men gick bättre . utsäkt det dålig kvalitet på film för det snö unde rlektion.