våren2013

tackvar2013

nu är det sommar uppehåll på ridning och det innebär vi ta sommar ledig från denna sidan men vi vill tackar alla besökare och sponsor för denna termin och vi är till backar vecka 33 med nya uppdaterning och bilder , filmer . allt finns kva ligger under akriv. ha en bra sommar.

sista lektion för denna termin

Nu vi ridit sista lektion för denna termin nu är det sommaruppehåll och det innebär vi även ta sommar ledig från denna sidan . men allt komem rfins kva i en vecka sen kommer allt liggar under akriv. .

En ridkletion kva

Nu åter stå det bra en ridning kvar sen är det sommhar uppehåll det innebär vi ta även sommledig från denna sidan men allat komemr finnas kva men under sommar så kommer vi byggar om sidan . mer info komemr unär byggat av sidan börja.

vi red ut . i skogen

vi red ut i skogen det var skönt mer info hittar ni under psvår2013 – och det var rätt skönt att kommar ut i skogen.

susanne privatlektion 2013

susanne ha haft privatlektion i dag filmen hittar ni under privaletion i meny och hoppas att ni kommer gillar filmen . i gallerit hittar ni bilderna. under våren 2013

index5_2013

MASKERADHOPPNING 2013

då vi haft maskeradhoppning och filmen hittar ni under maskeradhoppning och hoppas att ni kommer gillar det.

index4_2013

Arkiv sidan Nu klar

index2_2013

Nu är arkiv sidan klar ni hitt hel akriv på meny nu högst upp i en rull meny alla sior nu fixa t. och under sommar upphållet kommer hela sidan ses öve roch fix till lite mer info om det komemr senare ha det så bra.

MASKERADHOPPNING 2013

den 11 maj ska vi ha MASKERADHOPPNING på ridklubben vi ska vara med . vi kommer att filmar och lägg upp det ni kommer hitta den sida i meny den 11 maj. kommer den läggas upp . och det var allt för denna gång,

Nu är vi gång

Nu vi i gång i gen efter ett påsk uppehåll nu kommer sidan att uppdateras i gen med nya bilde roch filmer och det som är på gång nu är länk sidan ska göra om och ses över ta bort de länkar som inte fungera så ska den snyggas till. och sanrt komem räven en webshop den är inte rigtklar ännu.

Nu ta vi ett påsk öppehåll.

Nu blir det ett påsk öppehåll från ridning och det innebär vi även ta ledig från denna sidan men vi till backar vecka 15 med nya uppdaterning och bilder i gen ha det bra.

 pask2013

Påsken närma sig

Nu börja påsken att närma sig då kommer det blir ett påsk uppehåll och det innebär att vi ta ledig även från att uppdatera sidan . men allt finns jo kva vi komemr jo ha ett aktivitet på klubben som vi ska vara med det lite hoppning . mer info kommer senare och även film ha det bra.

Planera egen lektion

i dag fick i dag planer en egen lektions tills i dag . och ni kan se vad jag och susanne gjord under pshöst 2013 och dö finns det även en film och hoppas att ni kommer gilalr den och det var allt för denna gång..

mycke snö.

i dag fik vi rid i snö oväder . men det gick bra ändå det snö och snöa under hel vår lektion men .det var kul rid i ny snö . det va rjo mjukt under lag med lite halt på vissa stlällen. se under psvår2013 mer info och film.

index3_2013

Noppe ha lite bus för sig.

Noppe hade lite bus för sig med mig på letion , hade lite tok för sig . när vi skull travar så fattar han glopp i ställe . se filmen här uder . för se film så höger klickar ni på musen .knappen så stå det play

is ridbana

i dag blev det skrit och trav inge galopp rid bana var för hal men det gick bra ändå . och vi gjord lite övningar se i meny för me rinfo under psvår 2013

Bild gallery

Vi håller på bygga om bild gallery nu till ett nytt och det innebär vårt nurvarande bild gallery kommer ej att uppdateras . tills vårt nya är klart kommer blir klar till första feb.

termin första lektion 213

då vi ridit första lektion 213 och nu börja vi att uppadtera sidan i gen efter ett jul uppehåll och vi kommer uppdatera sidan varje veckan . och hoppas att ni komemr gilalr sidan vi ha mycke på gång . till sidan under våren .

index1_2013