Iso m,m

ISO – ISO-tal har att göra med ljuskänsligheten, högt ISO-tal ger mer brus i
bilden. Man kan använda ett högre ISO-tal tex. när det är dåligt med ljus då
man ska fotografera, men då får man också en något brusigare bild än när
man fotograferar med lågt ISO-tal. Det vanligaste är att ISO-talet kan ställas
mellan 100 – 1600.

Bländare – Med bländaren bestämmer man hur mycket ljus kameran ska
släppa in. Med största bländaröppning så släpper kameran in mest ljus,
detta innebär också att det blir kortast skärpedjup i bilden (suddig bakgrund).
Exempel: f/1,2 släpper in mer ljus än tex. f/18, (kortast skärpedjup ger f/1,2)
f/1,2 är en större bländaröppning än tex. f/18. (f står för f-värde) Eller för att
göra det enkelt, stor bländare = liten siffra.

Lågt f-värde tex. f/1,2 är bra när man ska fotografera i dåliga ljusförhållanden
eftersom bländaröppningen är stor och släpper in mycket ljus.

Man skriver alltid ut det lägsta f-värdet på objektivet för att man ska veta hur
stor bländaröppning det har. Och ju lägre f-värde på objektivet desto bättre
och dyrare blir det.

Slutare – Med slutaren bestämmer man hur lång exponeringstid man önskar.
Alltså hur länge slutaren ska vara öppen och hur mycket ljus som ska registreras
i bilden. Ju längre slutaren är öppen ju mer ljus släpps in (bilden blir ljusare ju
längre slutartid man har)
.

Långa slutartider används när ljuset inte räcker till som tex. när det är mörkt.

Brännvidd – När man talar om objektiv så nämner man ofta brännvidden…
objektivets brännvidd mäts i millimeter. Om jag då exempelvis ska fotografera
Rudolph med 35mm och 100mm från samma avstånd, så kommer jag mycket
närmare Rudolph med 100mm än med 35mm.

Tele – Objektiv som har längre brännvidd än normalobjektiv (normalobjektiv ligger
runt 40-50mm)
är ett teleobjektiv. Ju längre brännvidden är ju närmre kommer
man motivet. Jag tar ett expempel… om jag vill fotografera en fågel och jag vill
komma riktigt nära fågeln… då behöver jag ett teleobjektiv.

Vidvinkel – Brännvidder som är kortare än normalobjektiv kallas för vidvinkel.
Med vidvinkel menas att man får en stor bildvinkel. Vidvinkelobjektiv kan ofta
användas till tex. landskapsbilder och inredning/arkitekturbilder.

Zoom – Objektiv som kan förändra sin brännvidd kallas för zoomobjektiv. Det
innebär alltså att man kan stå på samma plats och förflytta motivet genom att
man zoomar in eller ut (närmare eller längre ifrån). Och motsvarigheten till ett
zoomobjektiv är ett fast objektiv. Ett tips: Bästa zoomobjektiven är dom som
har ett fast och lågt f-värde.

Macro – Macroobjektiv används när man ska fotografera det minsta… som tex.
en liten nyckelpiga. För att komma tillräckligt nära nyckelpigan så behöver man
en kortare närgräns (kortaste avståndet mellan objektiv och motivet) som macro-
objektiv har.