uppdaterning av bildgallery

Nu under natt komemr vår bildgallery var anere för vi ska uppdatera vår databs som hanter bilderna men . inga bilder komemr raderas blir lite avbrott medas vi uppdater databasen det var allt för denna gång.