Information

Nu vi stäng bildergallery för kryssnings bilderna för vi ska dela upp alt från våra kryssnignar se här under vad bildern akomme rligar dett akommer vi jobbar med under helgne.

* helsningsfors kryssning — >  liggar under helsningsfor kryssning

* tallinn kryssning — > tallinn kryssning

* häng me på party  — > häng me på party .

det bar allt för denna gång.