förebygga blodpropp

Hur kan man förebygga blodpropp i ett ben om man ska flyga långt?
Alla som flugit långt, vet att underbenen har en tendens att svullna när man sitter still. Vid resor som tar mer än fem timmar brukar man känna av svullnaden. Svullnaden i sig kan vara jobbig och bör förebyggas med stödstrumpor som kramar om vaderna, och genom att man trampar och håller fötterna i rörelse med jämna mellanrum när man sitter.

Att gå upp och gå är naturligtvis bra, men det kan ju vara svårt med mycket folk på ett begränsat utrymme. Det är också bra att se till att dricka ordentligt med vatten för cirkulationens skull. Att ta Treo eller liknande lätt blodförtunnande preparat i anslutning till flygningen, har i studier inte visat på någon förebyggande effekt.

Personer som tidigare haft blodpropp, eller av annan känd anledning har en ökad risk att utveckla blodpropp vid långflygning, brukar erbjudas injektioner med blodförtunnande medel när de ska resa